Support

Hotline__3_

Velkommen til Det Administrative Fællesskab For LUDUS - Support

VUC´s fælles support hører under Det Administrative Fællesskab For LUDUS, og har fysisk adresse på KVUC i København.
Hotlinens vigtigste opgaver er at modtage, behandle og evt. videresende superbrugernes henvendelse til rette vedkommende - det kan f.eks være VUCHostings driftsafdeling eller EG A/S. Hvert VUC kan have 1-5 superbrugere, som alle skal besidde ekspertviden i Ludus Suite og være i stand til at varetage VUC'ets first level support.

Supporten bestræber sig altid på hurtigst muligt svar, og man er altid velkommen til at henvende sig med en forespørgsel telefonisk. Derudover sørger hotlinen for, at man her på hjemmesiden, vil kunne finde forskellig information som f.eks. Tips, andre superbrugere, relevante links osv.