Tips fra Hotline

COLOURBOX30494761(1)

Her vil du kunne se hotlinens egne tips. Vi forsøger løbende at få lagt relevante tips op på siden så det er en god idé at holde dig opdateret. Bemærk at disse tips ikke er officielle, men et tiltag fra hotlinen, hvor vi deler vores interne vejledninger med superbrugeren. 

Vi har kategoriseret de mange Tips i emner nedenfor. Brug evt. søgefunktionen :)

Tip uploadet i uge 16 er tip om OBU-dataeksporten. Herudover er følgende tips opdateret i løbet af april:
  • Konfiguration af login i Ludus Web
  • UNI-login
  • Information på GYM-fagkoder
  • Logning i LUDUS Suiten
VUCHosting arbejder i løbet af foråret 2021 på at gennemgå alle eksisterende Tips og volumen af dem. Har du et ønske til et tip, så skriv dette til info@vuchosting.dk
Download Tips