Udvikling af Myndighedskrav

Nye udmeldelsesårsager

STIL har udmeldt et projekt omkring udmeldingsårsager (afgangsårsager). Nye afgangsårsager skal anvende fra 01.02.22. Disse releases derfor 31.01.22. 
 

Udfasning af erstatnings-CPR

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har besluttet, at BUVM's kommende Elevdatabase alene skal basere sig på elever med gyldige personnumre som findes i CPR. Ud over en forventning om, at en ændret praksis vil skabe mere retvisende data, skal det også ses i sammenhæng med bl.a. udmøntningen af den nyligt vedtagne elevfordelingsaftale, hvor der er behov for, at kunne identificere alle elever med deres tilhørende adresser. På nuværende tidspunkt undersøger STIL, hvordan dette kan lade sig gøre i praksis. I den forbindelse har STIL hørt udvalgte institutioner om deres praksis og behov samt koordineret med CPR. STIL vil derfor udfase erstatningsCPR-numre. Det er ikke endeligt fastlagt hvordan og hvornår. Beslutning og plan er i øjeblikket i høring hos skolerne (frist 28/01). Og STIL er i kontakt med EG omkring systemændringer. 

Optagelse.dk skifter snitflade

STIL har meldt ud at de fra nuværende år begynder skiftet fra gammel til ny snitflade på optagelse.dk. Erhvervsskolerne starter med at blive flyttet til den nye service og har frist inden længe. For gymnasiale uddannelser (HF) er fristen med udgangen af kalenderåret. Så sommeroptaget 2022 kører på den gamle service.
EG koder løbende på funktionen, og VUCHosting har samlet resterende eksisterende fejl med henblik på at disse kan blive kigget på i oprettelsen af samspil med ny snitflade hos STIL.

VUCérne er flyttet over på den nye snitflade og der er udviklet et nyt menupunkt som kan bruges fra den 1. august 2022. 

Indberetning af fravær

STIL har leveret grænsefladebeskrivelsen til EG i december 2021. Udviklingen er nu i gang og forventer at release funktionen senest april 2022. STIL har meldt nedensåtende ud:
Vi forventer at skolerne senest i løbet af april indberetter elevfravær for en eller flere måneder fra skoleåret 2021/2022 og i løbet af maj har indberettet fravær for alle måneder til og med april for skoleåret 2021/2022.
Fra juni måned 2022 og frem forventer vi at modtage indberetningen i perioden 2. -7. i måneden vedr. fravær for den foregående måned samt evt. ændringer siden seneste indberetning.

Denne kørsel er også implementeret og skolerne kan tage den i brug. 

Ny elevdatabase

STIL har varslet at der kommer en ny elevdatabase hos dem. Denne afløser ikke nogen af de eksisterende indberetninger, men er i tilgift til disse. Den første gruppe der skal indberettes er fuldtidskurisister. Der er testfase frem til juli - herefter skal det fungere med fuldtid. EG har ikke fået leveret snitflade fra STIL endnu.

Elevdatabasen er udviklet og er releaset fra EG. Vi forventer at indberetningen køre fra den 16-08-22.

Ungedatabasen

EG har flyttet indberetningen over på den nye service. Men STIL har efterfølgende udgivet krav til ændringer i funktionaliteten. Disse er EG ved at udvikle - det forventes at funktionerne er med til februar 2022. Se opgaverne nedenfor
 
Visning af oplysninger modtaget fra ungedatabasen
Ungedatabasen: Grænseflade til hentning af ungeoplysninger til uddannelsesinstitutionsbrug
Ungedatabasen: Implementering af institutionskontakt

Flytning af prøvekalenderen

XPRS prøvekalender skal flyttes fra LUDUS til Ludus Web. Dette proces er blevet fremskyndet efter at STIL for nyligt meldte ud at XPRS skal udfases. Opgaven løses i tempi.
Med januar releasen er følgende muligt i Ludus Web:
 
Indberet censorkompetencer
Indberet Elever til prøve
Hent censurkapacitet
Hent Lærerbindinger
Vis mundlige og skriftlige eksamensperioder

Hele prøvekalenderen er nu flyttet over og den vil på sigt blive lukket i kerneludus.

Flytning til UMO2

4 VUC'er er rykket over på UMO2. 
Resten af VUC'erne i det administrative fællesskab flyttes i løbet af 2022 med 1-5 skoler af gangen. Dit VUC kontaktes direkte i den forbindelse. 
 
VUCHosting har nu inviteret alle skoler til en dato for flytning i efteråret og vi forventer at alle skoler er ovre på den fulde uddannelsesmodel inden udgangen af året. 

AVU - Faglig dokumentation

Der har længe været forskellige tolkninger af bekendtgørelsen i forhold til registrering af faglig dokumentation (afleveret/godkendt/egnet til vurdering osv.). 
Der pågår derfor drøftelser i projektledelsen omkring hvordan dette kan løses i Ludus Web, og spille sammen med eksempelvis udstedelsen af deltagerbeviserne. Projektet ligger i øjeblikket stille, da der pågår udvikling på mere hastende myndighedskrav.