Kommunikation - VUC Hosting

Kommunikation mellem VUC Hosting, Det Administrative Fællesskab og det enkelte VUC.

Formålet med postkasserne er, at sekretariatet kan komme med konkret information til alle VUC'er. Det giver skolerne mulighed for selv at udvælge hvem, der skal have hvilken infor­mation. Det enkelte VUC selv skal angive deres medarbejdere som modtagere af mails der kommer til postkasserne.

Postkasser er følgende(med jeres eget domæne i stedet for VUC-center):

 

Ludus.ledelse@VUC-center.dk

Informationer:
Information til lederne, angående budgetter, referater fra styregruppemøder, nyhedsbreve omkring LUDUS projektet, dokumenter til underskrift, nye tilbud fra Kursusafdelingen osv. 

Modtagere:
Lederne på de enkelte VUC’er.

Ludus.super@VUC-center.dk

Informationer:
Denne adresse anvendes til information af mere generel karakter. Det kan være udviklingsplaner, nyt udseende på LUDUS Web, nye tilbud fra Kursusafdelingen, introduktion af integration til nye eksterne systemer osv. Altså ting, der ikke umiddelbart afføder driftsforstyrrelser eller kræver bruger indgriben, men blot orienterer om kommende initiativer.
 
Modtagere:
Superbrugere, ledelse og IT-chefer.


Ludus.incident@VUC-center.dk

Informationer:
Denne postkasse anvendes til varsler/Information om egentlige hændelser initieret af vuchosting driften. Det kan være opdateringer, kendte drifts forstyrrelser og support relaterede meddelelser.  Det kan også være meddelelser om opdatering af NemID, opdatering af Java, opdatering af netværk, ændring af fildrevsbetegnelser i systemindstillinger osv. 

Modtagere:
Bør være it-supportchef, LUDUS ansvarlige medarbejdere, samt evt. afdelingsansvarlige for afdelinger med mange LUDUS brugere.