Revision

VUCHosting IT- revision 2022

VUCHosting har en uvildig IT-revisionserklæring på vores IT-sikkerhed. Revisonen er lovpligtig for administrative fællesskaber af standarden ISAE 3402. VUCHosting har en type 2 erklæring baseret på ISO-2700.
 
Revisionserklæringen 2022 findes nedenfor
Klik her: Revisionserklæring 2022

VUCHosting IT-revision 2021

Erklæringen for 2021 er nedenfor. 

Klik her: IT revisionserklæring 2021

Systemrevision af Ludus suite fra EG 2022

Der er mulighed for at se alle gældende erklæringer fra EG og de kan hentes ned fra dette link https://eg.dk/om-eg/hent-revisionserklaeringer/
Klik her: Ludus suite systemrevision 2022

Systemrevisionserklæringen for LUDUS Suite fra DXC Technology A/S ( Nu EG)

Jævnfør bekendtgørelse om systemrevision af studieadministrative systemer indhenter EG hvert andet år en uvildig erklæring om deres it-sikkerhed. Erklæringen kan hentes i gældende version nedenfor. 
 
Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen d. 21/12-20
Klik her: Systemrevisionserklæringen for LUDUS Suite