Fejlrettelser

Registrerede og rettede fejl

I denne liste kan du se en oversigt over de af hotlines sager, som er blevet godkendt som værende en fejl af EG. Du kan også se, hvilke fejl der er rettet i hhv. Ludus og Ludus Web på de efterfølgende faneblade i Excel-arket.

Du kan ikke se præcis, hvornår fejlene bliver rettet, da prioriteringen på fejlrettelser altid afhænger af eventuelle hastesager, som kan komme ind før udsendelser af de store LUDUS- og LUDUS Web-releases. Samtidig er vil eventuelle myndighedskrav, som Undervisningsministeriet stiller til sektoren, blive prioriteret højest.

Listen føres og opdateres løbende. Hvis du har en forespørgsel på en af fejlrettelserne, kan du henvende dig via info@vuchosting.dk.

Du finder de godkendte fejl samt rettelser i oversigten nedenfor.

Klik her: Godkendte og rettede fejl (07.09.23)