Afgivning af karakterer ved mundtlig eksamen

Beskrivelse

Funktionen er færdigudviklet og er i afslutningsfasen hvor der insamlet ændringsønsker fra vinter terminen 2022. 
Det forventes at udviklingen er afsluttet inder sommerterminen 2023.