Ændringsønsker

Registrerede ønsker

I denne liste kan du se en oversigt over de ændringsønsker, som er aktive VUCHosting. Ændringsønskerne registreres med et løbenummer i Hotline.

Hotline vil løbende opdatere listen, når nye ønsker kommer ind, eller når nogle af ønskerne tages med i nye versioner af Ludus Suite. Bemærk, at der kan gå lidt tid fra ønsket indgives, til det figurerer i listen – dette skyldes, at Hotline altid prioriterer aktive sager før registrering af ændringsønsker.

Der kan i nogle tilfælde stå flere VUC’er som indmelder, da vi ved indgivelse af ændringsønske evt. kan henvise til eksisterende ønske vedr. samme emne. Hvis du har spørgsmål til et af ændringsønskerne, kan du altid henvende dig på info@vuchosting.dk og oplyse løbenummeret

Du kan se de indkomne ændringsønsker i den vedhæftede liste nedenfor:

Klik her: Registrerede ønsker (20.04.23)